Welcome all to teacher Aumm's web blog..You can enjoy learning more interesting English here. Just open your mind!
...ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอนของคุณครูโรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม...

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ครูเทพฯ สวยหล่อ!!!


คณาจารย์โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

37 หมู่ 4 ต. บึงคอไห อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12150