Welcome all to teacher Aumm's web blog..You can enjoy learning more interesting English here. Just open your mind!
...ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอนของคุณครูโรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม...

วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2553

Knowledge Camp 2010 เด็กๆ รร. เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

อย่าดูเฉยๆ ขอความเห็นหน่อย...